Result 2.0 voor inzicht en duidelijkheid !

Het instrument

RESULT 2.0

In het instrument hebben we de resultaatgebieden, de taken en acties van de managers opgenomen. Basis hiervoor is de geldende cao. In een gezamenlijk proces onderzoekt en bepaalt de organisatie de grondslagen voor de uren. Variabelen als medewerkers, groepen, locaties, gemeenten, werksoorten spelen een rol bij de berekening van de benodigde uren-inzet Eenmaal ingevuld berekent u daarna eenvoudig de uitbreiding met een nieuwe vestiging of de sluiting van een groep. Het werken binnen een IKC zet u dan eenvoudig om in uren, net zoals tijdelijke projecten of waarneming van collega’s.

RESULT 2.0 is een instrument voor bestuurders en directeuren en handvat en leidraad voor leidinggevenden en managers dat:

Het instrument