Result 2.0 voor inzicht en duidelijkheid !

App

Specifiek voor managers in de kinderopvang is de tijdregistratie app, als zelfstandig onderdeel van RESULT 2.0 te gebruiken. Binnenkort is de app ook inzetbaar voor het Primair onderwijs.

De app maakt het mogelijk om:

De app is gevuld met de resultaatgebieden uit de cao Kinderopvang en aangevuld met ervaringsgegevens. Op die basis kunt u er direct mee aan de slag.

Wilt u de app verder aanpassen aan uw organisatie? Dat kan uiteraard. Graag horen we uw wensen en kijken we hoe we uw vraag kunnen beantwoorden.

De app is beschikbaar voor de verschillende devices.

Ook als app beschikbaar